cctools

Narzędzia zwiększające efektywność

Spółka po czterech kwartałach 2014 roku osiągnęła przychody na poziomie 6,2 mln zł i wypracowała 605 tys. zł zysku netto. Call Center Tools S.A. zamyka rok z solidnym portfolio klientów, nowymi produktami oraz ze znacznie poprawionymi wskaźnikami rentowności. Rentowność sprzedaży, wzrosła blisko dwukrotnie!
Spółka zakwalifikowała się do drugiego etapu (z trzech) ósmego już konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na najlepszy internetowy serwis inwestorski, w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect.
CCT to wyspecjalizowany podmiot
o dużym potencjale wzrostu
CCT działa na rynku
który rośnie 15% rocznie
CCT komercjalizuje innowacyjne
i przetestowane rozwiązania
CCT zapewnia wzrost efektywności
w działaniach Klientów do 60%
CCT to efektywny model biznesowy
łączący zalety dostawcy aplikacji
i operatora telekomunikacyjnego