cctools

Narzędzia zwiększające efektywność

Przy przychodach na poziomie 5,7 mln zł Spółka po czterech kwartałach zakończyła rok 2016 ze stratą. Wysoka amortyzacja i decyzja o odpisach należności złożyły się na ujemny wynik netto. Na poziomie EBITDA wynik jednak prezentował się lepiej.
Spółka po czterech kwartałach 2014 roku osiągnęła przychody na poziomie 6,2 mln zł i wypracowała 605 tys. zł zysku netto. Call Center Tools S.A. zamyka rok z solidnym portfolio klientów, nowymi produktami oraz ze znacznie poprawionymi wskaźnikami rentowności. Rentowność sprzedaży, wzrosła blisko dwukrotnie!
CCT to wyspecjalizowany podmiot
o dużym potencjale wzrostu
CCT działa na rynku
który rośnie 15% rocznie
CCT komercjalizuje innowacyjne
i przetestowane rozwiązania
CCT zapewnia wzrost efektywności
w działaniach Klientów do 60%
CCT to efektywny model biznesowy
łączący zalety dostawcy aplikacji
i operatora telekomunikacyjnego